Raadslid Cor van Erp

Nevenfuncties

Uit hoofde van raadslidmaatschap

  • Eerste plaatsvervangend voorzitter raadscommissie Bestuur en Strategie
  • Lid auditcommissie

Betaald

  • Docent economie MBO

Onbetaald

  • Voorzitter Handbalvereniging DOS’80 Heesch
  • Bestuurslid Stichting beleggers Gin
  • Lid crediteurencommissie Groeninvest