Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Wethouder/1e locoburgemeester Peter van Boekel

Foto Peter van Boekel

Peter van Boekel (CDA)

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: wethouder.van.boekel@bernheze.org

Volg Peter van Boekel op Twitter

Portefeuille

 • loco-burgemeester
 • ruimtelijke ontwikkeling
 • volkshuisvesting
 • openbare ruimte
 • riolering en water
 • natuur en landschap
 • toerisme en recreatie

Overige

 • programma landbouw, toerisme en recreatie
 • omgevingsvisie/Omgevingswet
 • De Maashorst

Nevenfuncties

Functies door het wethoudersambt

 • Lid bestuurlijk regieteam De Maashorst
 • Lid portefeuillehoudersoverleg duurzame leefomgeving regio Noordoost-Brabant
 • Lid regionaal ruimtelijk overleg (RRO)
 • Voorzitter partneroverleg ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap
 • Lid Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing provincie Noord-Brabant
 • Lid klankbordgroep Brabantse Aanpak Leegstand
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen As50
 • Lid denktank duurzame veehouderij Noordoost-Brabant