Wethouder/1e locoburgemeester Peter van Boekel

Foto Peter van Boekel

Peter van Boekel (CDA)

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: wethouder.van.boekel@bernheze.org

Volg Peter van Boekel op Twitter

Portefeuille

 • loco-burgemeester
 • ruimtelijke ontwikkeling
 • volkshuisvesting
 • openbare ruimte
 • riolering en water
 • natuur en landschap
 • toerisme en recreatie

Overige

 • programma landbouw, toerisme en recreatie
 • omgevingsvisie/Omgevingswet
 • De Maashorst

Nevenfuncties

Functies door het wethoudersambt

 • Lid bestuurlijk regieteam De Maashorst
 • Lid portefeuillehoudersoverleg duurzame leefomgeving regio Noordoost-Brabant
 • Lid regionaal ruimtelijk overleg (RRO)
 • Voorzitter partneroverleg ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap
 • Lid Taskforce vrijkomende agrarische bebouwing provincie Noord-Brabant
 • Lid klankbordgroep Brabantse Aanpak Leegstand
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen As50
 • Lid denktank duurzame veehouderij Noordoost-Brabant