Raadslid Jack van der Dussen

Nevenfuncties

Onbetaald

  • Lid rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas
  • Adviseur Centrummanagement Heesch
  • Lid klankbordgroep raadsleden AgriFood Capital