Wethouder Rein van Moorselaar

Foto Rein van Moorselaar

Rein van Moorselaar (SP)

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: wethouder.van.moorselaar@bernheze.org

Portefeuille

 • jeugd- en jongerenbeleid
 • Wmo
 • welzijn
 • gezondheidszorg
 • ouderenbeleid
 • vrijwilligersbeleid
 • onderwijs
 • leerlingenvervoer
 • inwonersparticipatie
 • kunst en cultuur

Overige

 • Traverse Heeswijk-Dinther
 • De Nieuwe Instelling

Nevenfuncties

Functies door het wethoudersambt

 • Lid portefeuillehoudersoverleg centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Co├Ârdinatiefunctie Regio Brabant Noordoost
 • Lid portefeuillehoudersoverleg centrumregeling WMO Brabant Noordoost:
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
 • Lid algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant
 • Lid algemeen bestuur Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord
 • Lid portefeuillehoudersoverleg centrumregeling Jeugdhulp Brabant Noordoost
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Welzijn
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid Brabant Noordoost
 • Plaatsvervangend lid portefeuillehoudersoverleg arbeidsmarkt regio Noordoost-Brabant
 • Voorzitter commissie kunst

Overige nevenfuncties

 • Lid van stichting vrienden Laverhof