Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Wethouder Rein van Moorselaar

Foto Rein van Moorselaar

Rein van Moorselaar (SP)

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: wethouder.van.moorselaar@bernheze.org

Portefeuille

 • jeugd- en jongerenbeleid
 • Wmo
 • welzijn
 • gezondheidszorg
 • ouderenbeleid
 • vrijwilligersbeleid
 • onderwijs
 • leerlingenvervoer
 • inwonersparticipatie
 • kunst en cultuur

Overige

 • Traverse Heeswijk-Dinther
 • De Nieuwe Instelling

Nevenfuncties

Functies door het wethoudersambt

 • Lid portefeuillehoudersoverleg centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Co├Ârdinatiefunctie Regio Brabant Noordoost
 • Lid portefeuillehoudersoverleg centrumregeling WMO Brabant Noordoost:
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
 • Lid algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant
 • Lid algemeen bestuur Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord
 • Lid portefeuillehoudersoverleg centrumregeling Jeugdhulp Brabant Noordoost
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Welzijn
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid Brabant Noordoost
 • Plaatsvervangend lid portefeuillehoudersoverleg arbeidsmarkt regio Noordoost-Brabant
 • Voorzitter commissie kunst

Overige nevenfuncties

 • Lid van stichting vrienden Laverhof