Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Burgemeester Marieke Moorman

Foto Marieke Moorman

Marieke Moorman

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: burgemeester.moorman@bernheze.org

Volg Marieke Moorman op Twitter

Portefeuille

 • openbare orde & veiligheid
 • regionale samenwerking
 • communicatie en dienstverlening
 • personeelszaken/organisatie
 • handhaving Drank- en horecawet

Nevenfuncties

Functies door het burgemeestersambt

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Heesch-West
 • Lid veiligheidsoverleg Oost-Brabant
 • Lid driehoeksoverleg basisteam Maasland
 • Lid programmaraad Zorg en veiligheid Oost-Brabant
 • Lid bestuurlijke regiegroep regio Noordoost-Brabant
 • Comité van aanbeveling Charity Cup Nistelrode
 • Lid bestuur Taskforce Brabant - Zeeland (integrale aanpak ondermijnende criminaliteit)
 • Voorzitter Unesco Geopark Peelhorst
 • Lid bestuur Stichting Rioned

Overige nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Portvolio samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Midden-Brabant (vergoeding € 1.300 p/j)
 • Lid hoofdbestuur Stichting het Brabants Landschap
 • Voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Monumentenwacht Noord-Brabant (vergoeding € 1.250 p/j)
 • Beschermvrouwe mannenkoor De Karawanken