Burgemeester Marieke Moorman

Foto Marieke Moorman

Marieke Moorman

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: burgemeester.moorman@bernheze.org

Volg Marieke Moorman op Twitter

Portefeuille

 • openbare orde & veiligheid
 • regionale samenwerking
 • communicatie en dienstverlening
 • personeelszaken/organisatie
 • handhaving Drank- en horecawet

Nevenfuncties

Functies door het burgemeestersambt

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Heesch-West
 • Lid veiligheidsoverleg Oost-Brabant
 • Lid driehoeksoverleg basisteam Maasland
 • Lid programmaraad Zorg en veiligheid Oost-Brabant
 • Lid bestuurlijke regiegroep regio Noordoost-Brabant
 • Comité van aanbeveling Charity Cup Nistelrode
 • Voorzitter Unesco Geopark Peelhorst
 • Voorzitter van de stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost-Brabant.

Overige nevenfuncties

 • Lid hoofdbestuur Stichting het Brabants Landschap
 • Voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Monumentenwacht Noord-Brabant (vergoeding € 1.250 p/j)
 • Beschermvrouwe mannenkoor De Karawanken
 • Vice-voorzitter stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie van het Nederlands Delta Programma
 • Lid bestuur Stichting Rioned