Burgemeester Marieke Moorman

Foto Marieke Moorman

Marieke Moorman

Telefoon: 0412-45 88 88
E-mail: burgemeester.moorman@bernheze.org

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en dienstverlening
 • Inwoners- en overheidsparticipatie
 • Handhaving evenementen

Nevenfuncties

Functies door het burgemeestersambt

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord*
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Heesch-West*
 • Lid veiligheidsoverleg Oost-Brabant
 • Lid driehoeksoverleg basisteam Maasland
 • Lid programmaraad Zorg en veiligheid Oost-Brabant
 • Lid bestuurlijke coördinatiegroep regio Noordoost-Brabant (RNOB)
 • Comité van aanbeveling Charity Cup Nistelrode
 • Voorzitter stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost-Brabant
 • Lid algemeen bestuur Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 • Lid comité van aanbeveling 200 jaar koninklijke fanfare St. Willibrord Heeswijk

*Onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad op 6 oktober 2022.

Overige nevenfuncties

 •  Lid hoofdbestuur Stichting het Brabants Landschap
 • Voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Monumentenwacht Noord-Brabant (vergoeding € 1.250 p/j)
 • Vicevoorzitter stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie van het Nederlands Delta Programma
 • Lid bestuur Stichting Rioned
 • Beschermvrouwe mannenkoor De Karawanken
 • Ambassadeur Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)Lid hoofdbestuur Stichting het Brabants Landschap