Burgerlid Rob van der Geld

Rob van der Geld (D66)

E-mail: robvandergeld-d66@outlook.com

Nevenfuncties

Betaald

  • Eigenaar Buiten-Ruimte BV

Onbetaald

  • Jeugdleider voetbalvereniging WHV