Begroting 2017

U kunt de programmabegroting 2017 (PDF, 931.2 kB) downloaden.

In 2017 heeft de gemeente veel ambities op meerdere vlakken.

  • Leefbaarheid kernen

We willen allemaal lekker wonen en leven in onze eigen wijk. Een hoge prioriteit heeft daarom de leefbaarheid van de kernen. We hebben het dan over aspecten als veiligheid, wonen, sport, verkeer en vervoer.

  • Zorg en welzijn

Na de aanloopperiode die we gehad hebben op het gebied van zorg en welzijn, constateren we nu nauwelijks nog signalen die duiden op problemen. We blijven investeren in lokale netwerken zoals burgerinitiatieven op het gebied van welzijn en zorg.

  • Volksgezondheid en milieu

We zijn op dit gebied erg ambitieus als gemeente. Zo willen we dat onze hele gemeente in 2030 energieneutraal is. De eerste stappen hiervoor hebben we al gezet; de gemeentelijke organisatie is sinds 1 januari 2017 energieneutraal. Wat we hiervoor gedaan hebben, is te zien in een film die we hebben laten maken.

  • Economie

We gaan flink inzetten op het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers en het beter en sneller laten verlopen van vergunningverlening. Hiervoor werken we nauw samen met individuele ondernemers, ondernemersverenigingen en centrummanagement. Bijvoorbeeld over leegstand, detailhandel en zorg.

Financiën op orde

De financiën van de gemeente Bernheze zijn goed op orde. “We hebben als gemeente veel ambities. Tegelijkertijd willen we een financieel gezonde gemeente blijven waarbij de inkomsten, uitgaven, investeringen en schuldenlast in goed evenwicht met elkaar zijn”, zegt wethouder financiën Jan Glastra van Loon. “Samen met onze sociale partners, inwoners, ondernemers en de raad hebben we al veel bereikt. We zien 2017 dan ook met veel vertrouwen tegemoet.”