Begroting 2019

In deze begroting (PDF, 4.2 MB) informeren wij u over de financiële situatie en schetsen wij een beeld van onze plannen voor 2019. De programmabegroting is de eerste begroting van deze raadsperiode en geeft een eerste aanzet op de ambities uit het coalitieakkoord (PDF, 13.5 MB) waar te maken.