Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Raadscommissies

De gemeenteraad laat zich door verschillende commissies adviseren. De raad heeft drie raadscommissies ingesteld die over verschillende onderwerpen vergaderen.

De commissie Ruimtelijke zaken, de commissie Maatschappelijke zaken en de commissie Bestuur en strategie. Elke raadscommissie adviseert aan de raad over onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie horen. De raadscommissies bestaan uit raadsleden en burgerleden. Burgerleden horen tot een politieke partij uit de raad en zijn vaak specialisten op bepaalde onderwerpen.

Vergaderingen afgelast i.v.m. maatregelen coronavirus

Als gevolg van aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad en raadscommissies tot en met 6 april afgelast. De agendacommissie besluit op 7 april of de raadsvergadering op 16 april doorgaat.

Schriftelijke adviesronde

In plaats van de commissievergaderingen vindt een schriftelijke adviesronde plaats. De fracties kunnen per raadsvoorstel hun vragen en opmerkingen indienen via de griffie. De schriftelijke inbreng van de fracties inclusief de beantwoording van het college wordt toegevoegd aan de vergaderstukken van de raadsvergadering.

Bekijk de komende vergaderingen.

Bekijk het archief vergaderingen.

  • Bestuur en strategie

    Informatie over de samenstelling en de taken van de Raadscommissie Bestuur en strategie

  • Ruimtelijke zaken

    Informatie over de samenstelling en taken van de Raadscommissie Ruimtelijke zaken

  • Maatschappelijke zaken

    Informatie over de samenstelling en de taken van de Raadscommissie Maatschappelijke zaken