Bestuur en strategie

De Commissie Bestuur en strategie geeft advies over de volgende onderwerpen:

 • algemene beleidscoördinatie
 • bestuurlijke zaken
 • openbare orde en veiligheid
 • communicatie/participatie
 • regionale samenwerking
 • informatisering en automatisering
 • de perspectiefnota
 • de jaarrekening
 • bestuursrapportages
 • de begroting
 • de nota reserves en voorzieningen
Samenstelling Commissie Bestuur en Strategie
Voorzitter:Ezra Leeger
Griffier:Jan van den Oever
Fractieleden Commissie Bestuur en Strategie
FractieLeden
CDA
Lokaal
SP
D66
VVD
Progressief Bernheze
Politieke Partij Blanco