Bestuur en strategie

De Commissie Bestuur en strategie geeft advies over de volgende onderwerpen:

 • algemene beleidscoördinatie
 • bestuurlijke zaken
 • openbare orde en veiligheid
 • communicatie/participatie
 • regionale samenwerking
 • informatisering en automatisering
 • de perspectiefnota
 • de jaarrekening
 • bestuursrapportages
 • de begroting
 • de nota reserves en voorzieningen
Voorzitter:drs. E.M. (Ezra) Leeger
Leden:
Griffier:J.H.M. (Jan) van den Oever