Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Ruimtelijke zaken

De Commissie Ruimtelijke zaken geeft advies over de volgende onderwerpen:

  • volkshuisvesting
  • ruimtelijke ordening
  • natuur- en landschapsontwikkeling
  • grondzaken
  • bouwzaken
  • economische zaken
  • openbare werken
  • verkeer en vervoer
  • milieu- en afvalbeleid
  • groenvoorzieningen en eigendommen

Griffier: Leandra Kilian

Voorzitter:Frans van de Ven
FractieLeden
CDA
Lokaal
SP
D66
VVD
Progressief Bernheze
Politieke Partij Blanco