Ruimtelijke zaken

De Commissie Ruimtelijke zaken geeft advies over de volgende onderwerpen:

  • volkshuisvesting
  • ruimtelijke ordening
  • natuur- en landschapsontwikkeling
  • grondzaken
  • bouwzaken
  • economische zaken
  • openbare werken
  • verkeer en vervoer
  • milieu- en afvalbeleid
  • groenvoorzieningen en eigendommen

Griffier: L.C.A. Kilian

Voorzitter:mr. F.M. (Frans) van de Ven
Leden: