Telefoonstoring

Door een storing is ons telefoonnummer 14 0412 niet bereikbaar. U kunt ons bellen via 0412-45 88 88.

Ruimtelijke zaken

De Commissie Ruimtelijke zaken geeft advies over de volgende onderwerpen:

  • volkshuisvesting
  • ruimtelijke ordening
  • natuur- en landschapsontwikkeling
  • grondzaken
  • bouwzaken
  • economische zaken
  • openbare werken
  • verkeer en vervoer
  • milieu- en afvalbeleid
  • groenvoorzieningen en eigendommen

Griffier: Leandra Kilian

Voorzitter:Frans van de Ven
FractieLeden
CDA
Lokaal
SP
D66
VVD
Progressief Bernheze
Politieke Partij Blanco