Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Rekenkamercommissie

Een rekenkamercommissie wordt ingesteld om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Daartoe doet de rekenkamercommissie onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken; is gedaan wat moest worden gedaan; heeft het gekost wat het mocht kosten?

Om invulling aan haar taak te geven, onderzoekt de Rekenkamercommissie jaarlijks 1 à 2 onderwerpen. De commissie is volledig onafhankelijk en beslist zelf naar welk onderwerp zij onderzoek doet. Zowel de gemeenteraad als de inwoners van Bernheze kunnen suggesties doen voor een onderwerp.

De laatste onderzoeken die de rekenkamercommissie heeft verricht gaan over decentralisaties Wmo en Jeugdwet (PDF, 1.3 MB), woningbouwbeleid (PDF, 1.2 MB) en AgriFood Capital (PDF, 5.2 MB)

Bekijk het jaarverslag 2018 van de rekenkamercommissie (PDF, 213.3 kB). Heeft u belangstelling voor de onderzoeksrapporten of andere documenten, bijvoorbeeld oudere jaarverslagen, dan kunt u contact opnemen met de rekenkamercommissie via rekenkamer@bernheze.org

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden die door de gemeenteraad worden benoemd. Zij worden ondersteund door mevrouw J.M.P. Braam als ambtelijk secretaris. De samenstelling van de rekenkamercommissie:

Contact

U kunt contact opnemen met de rekenkamercommissie via: rekenkamer@bernheze.org