Samenstelling gemeenteraad

Op 21 maart 2018 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeenteraad heeft vanaf die datum 23 zetels, verdeeld over 7 partijen. Deze webpagina wordt binnenkort aangepast aan de nieuwe samenstelling van de raad.

Voorzitter:drs. M.A.H. (Marieke) Moorman
Griffier:J.H.M. (Jan) van den Oever
FractieLeden
CDA
Coalitie
Lokaal
Coalitie
SP
Coalitie
D66
Coalitie
Politieke Partij Blanco
Oppositie
Progressief Bernheze
Oppositie
VVD
Oppositie