Taken gemeenteraad

Om de inwoners van Bernheze goed te kunnen vertegenwoordigen, moeten de raadsleden weten wat er bij hen leeft. Daarom luisteren zij goed naar uw plannen, problemen en wensen.

Om de vier jaar kiezen de inwoners van Bernheze een nieuwe gemeenteraad. De lokale afdelingen van de politieke partijen stellen een kandidatenlijst op. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan hierop komen staan.

Luisteren

Alle informatie komt op verschillende manieren bij gemeenteraadsleden terecht. De raadsleden gaan op werkbezoek, hebben regelmatig overleg met allerlei organisaties en vragen actief naar uw mening. U kunt zelf ook uw gemeenteraad informeren door contact op te nemen met een raadslid of uw mening of oplossing te laten horen tijdens bijeenkomsten.

Meedenken

De gemeenteraad stelt zichzelf enkele doelen: wat willen we verbeteren en hoe gaan we dat doen? Deze doelen vertaalt de gemeenteraad in visie en beleid. Het college van burgemeester en wethouders vertaalt dit beleid dan weer in concrete plannen waarover de gemeenteraad moet beslissen.

De gemeenteraad kan zelf ook plannen maken:

  • initiatiefvoorstel: de gemeenteraad presenteert een compleet uitgewerkt plan;
  • motie: een wens of mening die het college van burgemeester en wethouders in een plan kan uitwerken;
  • amendement: een voorstel om de tekst van een plan aan te passen.

De gemeenteraad denkt dus altijd actief mee, beslist over alle grote plannen en bepaalt hoe de gemeente het beste rekening kan houden met de wensen en ideeën van de inwoners.

Beslissen

De raadsleden bestuderen elk voorstel grondig en vormen er een mening over. Daarbij houdt ieder raadslid zoveel mogelijk rekening met de mening van de inwoners van Bernheze. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over elk voorgesteld plan.

Controleren

Het is goed om plannen te maken. Maar het is nog beter om gemaakte plannen goed uit te voeren. Daarom controleert de gemeenteraad hoe het met de uitvoering gaat en of de kosten van een plan overeenkomen met de begroting. Maar de controle gaat verder dan dat.
De gemeenteraad blijft polsen of de plannen nog kloppen met de wensen van inwoners. En of de plannen blijven passen in het beleid dat de gemeenteraad heeft opgesteld. Daarnaast controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders zijn werk goed doet. De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende functie.

Contact

Wilt u contact met de gemeenteraad, wilt u geïnformeerd worden over de werkzaamheden van de gemeenteraad of meer informatie over de rekenkamercommissie? Dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 0412-45 88 88 of e-mail griffie@bernheze.org.