U en de gemeenteraad

Als inwoner van de gemeente Bernheze heeft rechten en kunt u uw stem laten horen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente.

Meepraten tijdens een commissievergadering

Tijdens commissievergaderingen heeft u vijf minuten de tijd om de commissie toe te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, moet u zich aanmelden bij de griffie. Dat kan met een e-mail aan griffie@bernheze.org.

Burgerinitiatief

Wilt u dat de gemeenteraad zich over een idee, probleem of oplossing buigt? Met een zogenoemd burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de raadsagenda laten plaatsen. Hierbij gelden de volgende spelregels:

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U woont in Bernheze.
  • Uw agendapunt gaat over een onderwerp waar de gemeenteraad over mag beslissen.
  • U heeft minstens 25 handtekeningen van Bernhezenaren ouder dan 16 jaar die uw initiatief ondersteunen.
  • U dient een voorstel in met een duidelijke omschrijving en een toelichting op het hoe en waarom van uw voorstel.

Brief aan de gemeenteraad

Uiteraard kunt u een brief naar de gemeenteraad sturen. Inwoners, verenigingen, of bedrijven schrijven een brief aan de raad omdat ze bijvoorbeeld het gevoel hebben dat ze van het college of ambtelijke organisatie niet de gewenste medewerking krijgen.
Dit is dan ook een goede manier om zaken onder de aandacht te brengen. Dit wil echter niet zeggen dat de raad uw probleem kan oplossen of het besluit van het college kan wijzigen. De raad kan het college echter wel aanspreken op het gevoerde beleid en om extra aandacht vragen. Schrijft u een brief aan de gemeenteraad, dan moet u zich wel beseffen dat uw brief openbaar wordt gemaakt en dus voor iedereen beschikbaar is. Dit behoort tot de basis van onze democratie.

Post voor de gemeenteraad kunt u ter attentie van de griffie sturen. U hoeft dus niet elk raadslid afzonderlijk een brief te sturen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over inspreekrecht of burgerinitiatief? Dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 0412-45 88 88 of per e-mail: griffie@bernheze.org