Commissie Ruimtelijke Zaken 9 september 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterF. van de Ven

LET OP:
AANVANG 19.00 UUR
Het eventueel vervolg van deze vergadering is op woensdag 16 september 2020.

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda voor deze vergadering

3 - Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering op 10 juni 2020

4 - Mededelingen

5 - Rondvraag

6 - Regionale samenwerking

7 - Vaststellen bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c), Heeswijk-Dinther

8 - Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Erven ong. (naast 53), Heesch

9 - Vaststellen bestemmingsplan 'Uitbreiding huisartsenpraktijk Heilaren' Heilarensestraat 64, Heeswijk-Dinther

10 - Vaststellen bestemmingsplan Jonkerstraat 1, Heesch

11 - Opiniërende bespreking Ruimtelijk Beleid Zonneparken

12 - Opiniërende bespreking Afvalbeleid

13 - Opiniërende bespreking Startnotitie Transitievisie Warmte

14 - Notitie ter informatie Ontwerpbestemmingsplan Wijziging golfbaan The Duke

15 - Ingekomen stukken

16 - Sluiting