Raadsvergadering 26 september 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadszaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM. Moorman

Agenda

1 - Opening

2 - Trekking stemcijfer

3 - Vaststellen van de agenda voor de vergadering

4 - Vragenuur voor raadsleden

5 - Besluitenlijst van de vergadering op 27 juni 2019

6 - Ingekomen stukken en mededelingen

7 - Toepassing artikel 10, lid 5.b.3. GR Heesch West voor de plaatsing van windturbines op Bernhezer grondgebied

8 - Implementatieplan Omgevingswet *

9 - Expertisekosten De Nieuwe Instelling (DNI)

10 - Vaststellen bestemmingsplan Brouwershoeve, Nistelrode *

11 - Meerjaren onderhoudsplan kunstwerken in de openbare ruimte *

12 - Benoeming burgerleden

13 - Sluiting