De gemeenteraad komt weer bijeen in de raadszaal, maar vanwege de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan. U kunt de vergaderingen wel live volgen of op een later tijdstip terugkijken. Tijdens de commissievergaderingen kunt u meespreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Hiervoor meldt u zich aan bij de griffie. U krijgt dan ook uitleg over de werkwijze, maatregelen etc.

Commissie Maatschappelijke Zaken 13 oktober 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadszaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM. Smits

Neem uw mondkapje mee. Het is de bedoeling dat u deze draagt in de openbaar toegankelijke ruimtes zoals de publiekshal en de raadszaal. Zodra u plaats heeft genomen op de aan u aangewezen plek, mag het mondkapje af. Zodra u de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek of tijdens een schorsing, is het de bedoeling dat u het mondkapje weer opzet.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda voor deze vergadering

3 - Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering op 8 september 2020

4 - Mededelingen

5 - Rondvraag

6 - Stand van zaken Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

7 - Regionale samenwerking

8 - Vervolg keuze scenario voor toekomst DNI

9 - Toetreding gemeente Boxtel in gemeenschappelijke regeling BHIC

10 - 2e tussentijdse rapportage 2020 gemeente Bernheze

11 - Ingekomen stukken

12 - Sluiting