De gemeenteraad komt weer bijeen in de raadszaal, maar vanwege de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan. U kunt de vergaderingen wel live volgen of op een later tijdstip terugkijken. Tijdens de commissievergaderingen kunt u meespreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Hiervoor meldt u zich aan bij de griffie. U krijgt dan ook uitleg over de werkwijze, maatregelen etc.

Raadsvergadering 5 november 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadszaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM. Moorman

Neem uw mondkapje mee. Het is de bedoeling dat u deze draagt in de openbaar toegankelijke ruimtes zoals de publiekshal en de raadszaal. Zodra u plaats heeft genomen op de aan u aangewezen plek, mag het mondkapje af. Zodra u de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek of tijdens een schorsing, is het de bedoeling dat u het mondkapje weer opzet.

Agenda

1 - Opening

2 - Trekking stemcijfer

3 - Vaststellen van de agenda voor de vergadering

4 - Programmabegroting 2021-2024

5 - Dekkingsplan 2021

6 - Afscheid griffier

7 - Sluiting