De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar, maar worden vanwege de coronacrisis digitaal gehouden. Een vergadering bijwonen is dus niet mogelijk. U kunt de vergaderingen wel live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Raadsvergadering 25 juni 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitale vergadering
Tijd19:30 uur
VoorzitterM. Moorman

De gemeenteraad vergadert op 25 juni digitaal. Deze raadsvergadering wordt voorafgegaan door digitale commissievergaderingen op 8, 9 en 10 juni.

Agenda

1 - Opening

2 - Trekking stemcijfer

3 - Vaststellen van de agenda voor de vergadering

4 - Vragenuur voor raadsleden

5 - Besluitenlijsten van de vergaderingen op 20 en 28 mei 2020

6 - Ingekomen stukken en mededelingen

7 - Scenario's voor toekomst DNI - NIET BEHANDELD

8 - Garantstelling Stichting De Pas bij liquidatie

9 - Rapport rekenkamercommissie budgetsubsidies in Bernheze

10 - Onderwijskansenbeleid 2020-2024 *

11 - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Schaapsdijk, Loosbroek

12 - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Laar - Achterstraat, fase 2 te Nistelrode

13 - Vaststellen bestemmingsplan Wijststraat 21, Heesch *

14 - Vaststellen bestemmingsplan Heuvelstraat 82, Nistelrode *

15 - Gunningsvoorstel accountantsdiensten 2020-2023

16 - Vaststellen gemeentelijke jaarstukken 2019

17 - Budgetoverheveling van 2019 naar 2020 *

18 - Eerste tussentijdse rapportage 2020 gemeente Bernheze

19 - Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 gemeenschapelijke regeling KCV *

20 - Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Werkvoorzieningschap NOB (GR) *

21 - Jaarrekening 2019 en concept begroting 2021 BHIC *

22 - Begroting 2021 en jaarrekening 2019 van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) *

23 - Jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hart voor Brabant *

24 - Begroting 2021 en realisatie 2019 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO) *

25 - Meerjarenbegroting 2021-2024, beleidsplan 2021-2024 en jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling Heesch West *

26 - Jaarverslag 2019 en programmabegroting 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) *

27 - Programmabegroting 2021 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord *

28 - Conceptjaarplan en conceptbegroting 2021 regio Noordoost-Brabant *

29 - Jaarverslag 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 BSOB *

30 - Verklaring van geen bedenkingen naar aanleiding van vergunningaanvraag De Leygraaf

31 - Sluiting