De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar, maar worden vanwege de coronacrisis digitaal gehouden. Een vergadering bijwonen is dus niet mogelijk. U kunt de vergaderingen wel live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Commissie Bestuur en Strategie 8 juni 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitale vergadering
Tijd19:30 uur
VoorzitterE. Leeger

De digitale commissievergaderingen kunt u live volgen via de website van de gemeente of op een later tijdstip terugkijken.
https://channel.royalcast.com/bernheze/#!/upcoming

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda voor deze vergadering

3 - Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering op 17 februari 2020

4 - Mededelingen

5 - Rondvraag

6 - Regionale samenwerking

7 - Vaststellen gemeentelijke jaarstukken 2019

8 - Budgetoverheveling van 2019 naar 2020

9 - Eerste tussentijdse rapportage 2020 gemeente Bernheze

10 - Programmabegroting 2021 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

11 - Conceptjaarplan en conceptbegroting 2021 regio Noordoost-Brabant

12 - Jaarverslag 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 BSOB

13 - Ingekomen stukken

14 - Sluiting