Commissie Maatschappelijke Zaken 8 september 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterA. Boellaard

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda voor deze vergadering

3 - Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering op 9 juni 2020

4 - Mededelingen

5 - Rondvraag

6 - Stand van zaken Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

7 - Regionale samenwerking

8 - Tennispark Loosbroek

9 - Renteloze lening vv HVCH

10 - Ingekomen stukken

11 - Sluiting