De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar, maar worden vanwege de coronacrisis digitaal gehouden. Een vergadering bijwonen is dus niet mogelijk. U kunt de vergaderingen wel live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Commissie Maatschappelijke Zaken 9 juni 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitale vergadering
Tijd19:30 uur
VoorzitterA. Boellaard

De digitale commissievergaderingen kunt u live volgen via de website van de gemeente of op een later tijdstip terugkijken.

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda voor deze vergadering

3 - Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering op 7 mei 2020

4 - Mededelingen

5 - Rondvraag

6 - Stand van zaken Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

7 - Regionale samenwerking

8 - Scenario's voor toekomst DNI

9 - Garantstelling Stichting De Pas bij liquidatie

10 - Rapport rekenkamercommissie budgetsubsidies in Bernheze

11 - Onderwijskansenbeleid 2020-2024

12 - Vaststellen gemeentelijke jaarstukken 2019

13 - Eerste tussentijdse rapportage 2020 gemeente Bernheze

14 - Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 gemeenschapelijke regeling KCV

15 - Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Werkvoorzieningschap NOB (GR)

16 - Jaarrekening 2019 en concept begroting 2021 BHIC

17 - Begroting 2021 en jaarrekening 2019 van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

18 - Jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hart voor Brabant

19 - Begroting 2021 en realisatie 2019 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO)

20 - Ingekomen stukken

21 - Sluiting