Commissie Bestuur en Strategie 7 september 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterE. Leeger

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda voor deze vergadering

3 - Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering op 8 juni 2020

4 - Mededelingen

5 - Rondvraag

6 - Regionale samenwerking

7 - Presentatie Enquete Veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied van Bernheze

8 - Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant

9 - Nota reserves en voorzieningen 2020

10 - Herfinanciering leningenportefeuille over 2020

11 - Opiniërende bespreking Dekkingsplan begroting 2021 - 2024

12 - Ingekomen stukken

13 - Sluiting