Raadsvergadering 24 september 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM. Moorman

Agenda

1 - Opening

2 - Trekking stemcijfer

3 - Vaststellen van de agenda voor de vergadering

3.a - De heer R.F.L.H. van Herpen (D66) toelaten als tijdelijk lid van de gemeenteraad

4 - Vragenuur voor raadsleden

5 - Besluitenlijst van de vergadering op 25 juni 2020

6 - Ingekomen stukken en mededelingen

7 - Tennispark Loosbroek

8 - Renteloze lening vv HVCH *

9 - Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant

10 - Nota reserves en voorzieningen 2020 *

11 - Herfinanciering leningenportefeuille over 2020 *

12 - Vaststellen bestemmingsplan Laag-Beugt ong. (naast 3c), Heeswijk-Dinther

13 - Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Erven ong. (naast 53), Heesch *

14 - Vaststellen bestemmingsplan 'Uitbreiding huisartsenpraktijk Heilaren' Heilarensestraat 64, Heeswijk-Dinther

15 - Vaststellen bestemmingsplan Jonkerstraat 1, Heesch *

16 - Vaststellen wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

17 - Benoeming burgerlid

17.a - Motie over de opvang van vluchtelingenkinderen op Lesbos

17.b - Motie over de programma-organisatie van de Maashorst

18 - Sluiting