De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar, maar worden vanwege de coronacrisis digitaal gehouden. Een vergadering bijwonen is dus niet mogelijk. U kunt de vergaderingen wel live volgen of op een later tijdstip terugkijken.

Commissie Ruimtelijke Zaken 10 juni 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitale vergadering
Tijd19:30 uur
VoorzitterF. van de Ven

De digitale commissievergaderingen kunt u live volgen via de website van de gemeente of op een later tijdstip terugkijken.

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda voor deze vergadering

3 - Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering op 6 mei 2020

4 - Mededelingen

5 - Rondvraag

6 - Regionale samenwerking

7 - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Schaapsdijk, Loosbroek

8 - Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Laar - Achterstraat, fase 2 te Nistelrode

9 - Vaststellen bestemmingsplan Wijststraat 21, Heesch

10 - Vaststellen bestemmingsplan Heuvelstraat 82, Nistelrode

11 - Vaststellen gemeentelijke jaarstukken 2019

12 - Eerste tussentijdse rapportage 2020 gemeente Bernheze

13 - Meerjarenbegroting 2021-2024, beleidsplan 2021-2024 en jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling Heesch West

14 - Jaarverslag 2019 en programmabegroting 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

15 - Verklaring van geen bedenkingen naar aanleiding van vergunningaanvraag De Leygraaf

16 - Ingekomen stukken

17 - Sluiting