Commissie Ruimtelijke Zaken 11 september 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadszaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterF. van de Ven

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda voor deze vergadering

3 - Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering op 12 juni 2019

4 - Mededelingen

5 - Rondvraag

6 - Regionale samenwerking

7 - Toepassing artikel 10, lid 5.b.3. GR Heesch West voor de plaatsing van windturbines op Bernhezer grondgebied

8 - Implementatieplan Omgevingswet

9 - Vaststellen bestemmingsplan Brouwershoeve, Nistelrode

10 - Meerjaren onderhoudsplan kunstwerken in de openbare ruimte

11 - Notitie ter informatie Luchtkwaliteit

12 - Ingekomen stukken

13 - Sluiting