Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Vergaderingen

De gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen 8 tot 10 keer per jaar in de raadszaal van het gemeentehuis. Zij buigen zich tijdens de vergaderingen over verschillende onderwerpen die de gemeente aangaan, bijvoorbeeld over belangrijke thema’s zoals jeugdzorg of bestemmingsplannen.

De vergaderingen zijn openbaar en inwoners en andere betrokkenen zijn van harte welkom om aanwezig te zijn. Minimaal 1 week voor de vergadering wordt de agenda met de onderwerpen en stukken op de website geplaatst.

Vergaderingen afgelast i.v.m. maatregelen coronavirus

Als gevolg van aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad en raadscommissies tot en met 6 april afgelast. De agendacommissie besluit op 7 april of de raadsvergadering op 16 april doorgaat.

Schriftelijke adviesronde

In plaats van de commissievergaderingen vindt een schriftelijke adviesronde plaats. De fracties kunnen per raadsvoorstel hun vragen en opmerkingen indienen via de griffie. De schriftelijke inbreng van de fracties inclusief de beantwoording van het college wordt toegevoegd aan de vergaderstukken van de raadsvergadering.

Vergaderschema 2019-2020 raadscommissies en raad
Agendacommissie (openbaar) aanvang 19:30 Ruimte Het Ven Bestuur en Strategie (openbaar) aanvang 19:30 Ruimte Raadzaal Maatschappelijke Zaken (openbaar) aanvang 19:30 Ruimte Raadzaal Ruimtelijke Zaken (openbaar) aanvang 19:30 Ruimte Raadzaal Gemeenteraad (openbaar) aanvang 19:30 Ruimte Raadzaal
17 maart
afgelast
30 maart
afgelast
31 maart
afgelast
1 april
afgelast
16 april

Raadsvergadering live volgen of terugkijken

Via onderstaande link kunt u een raadsvergadering live volgen of op een later tijdstip terugkijken. Wilt u weten wat er over een agendapunt is gezegd, dan kunt u dat door een specifieke zoekopdracht terugvinden. Naast zoeken op agendapunt, kunt u ook zoeken op spreker of politieke partij. De documenten die bij de agendapunten horen, worden gekoppeld aan het agendapunt en kunnen tijdens het kijken/luisteren eenvoudig worden geopend.

Bekijk de meest recente uitzending of zoek een oude raadsvergadering op.

Ondertiteling

Bij wijze van proef zijn de raadsvergaderingen van 30 januari en 12 maart ondertiteld. U kunt de ondertiteling aan- en uitzetten met de "cc-knop" linksonder in de video. Na 12 maart evalueren wij de proef in het presidium.