Vergaderingen

De gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen 8 tot 10 keer per jaar in de raadszaal van het gemeentehuis. Zij buigen zich tijdens de vergaderingen over verschillende onderwerpen die de gemeente aangaan, bijvoorbeeld over belangrijke thema’s zoals jeugdzorg of bestemmingsplannen.

Commissie- en raadsvergaderingen

De gemeenteraad komt bijeen in de raadzaal, maar vanwege de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan. U kunt de vergaderingen wel live volgen of op een ander tijdstip terugkijken.

Tijdens de commissievergaderingen kunt u meespreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Hiervoor meldt u zich aan bij de griffie. U krijgt dan ook uitleg over de werkwijze, maatregelen etc.

Vergaderschema

Vergaderschema 2020-2021 raadscommissies en raad
Agendacommissie (openbaar) aanvang 19:30 Ruimte Het Ven Bestuur en Strategie (openbaar) aanvang 19:30 Ruimte Raadzaal Maatschappelijke Zaken (openbaar) aanvang 19:30 Ruimte Raadzaal Ruimtelijke Zaken (openbaar) aanvang 19:30 Ruimte Raadzaal Gemeenteraad (openbaar) aanvang 19:30 Ruimte Raadzaal
15 december 11 januari (digitaal via Teams) 11 januari (digitaal via Teams)

13 januari (digitaal via Teams)

28 januari (over de locatie wordt na 12 januari een beslissing genomen)
26 januari 8 februari 9 februari 10 februari 4 maart
9 maart 22 maart 23 maart 24 maart 8 april
13 april 26 april 29 april 28 april

20 mei

27 mei

8 juni 21 juni 22 juni 23 juni

24 juni

8 juli

7 september 20 september 21 september 22 september 7 oktober
5 oktober 18 oktober 19 oktober 20 oktober

4 november

11 december

16 november 29 november 30 november 1 december 16 december


 

Raads- en commissievergaderingen live volgen of terugkijken

U kunt de vergaderingen live volgen of op een later tijdstip terugkijken. Wilt u weten wat er over een agendapunt is gezegd, dan kunt u dat door een specifieke zoekopdracht terugvinden. De documenten die bij de agendapunten horen, worden gekoppeld aan het agendapunt en kunnen tijdens het kijken/luisteren eenvoudig worden geopend.

Bekijk de meest recente uitzending of zoek een oude raads- of commissievergadering op.

Ondertiteling

Bij wijze van proef worden de raadsvergaderingen ondertiteld. U kunt de ondertiteling aan- en uitzetten met de 'cc-knop' linksonder in de video. Na de zomer volgt een evaluatie.