Registreren van een politieke partij

Wilt u meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet de naam van uw politieke partij geregistreerd staan.
Partijen die bij een eerdere verkiezing zijn geregistreerd en een geldige kandidatenlijst hebben ingediend, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Partijen die nog niet eerder zijn geregistreerd, moeten dat nu wel doen. U moet dan uiterlijk 27 december 2017 een schriftelijk verzoek indienen. Doet u dit niet voor 27 december, dan kunt u nog steeds meedoen aan de verkiezingen, maar dan met een blanco lijst.

Verzoek tot registratie indienen

U dient een verzoek tot registratie in bij het centraal stembureau van de gemeente Bernheze. U maakt hiervoor een afspraak, telefoon: 14 0412, e-mail: gemeente@bernheze.org.

Waarborgsom

Om uw politieke partij te laten registreren betaalt u aan de gemeente een waarborgsom van € 112,50. U moet dit doen voordat u het registratieverzoek verstuurt. De waarborgsom wordt weer teruggestort wanneer u een geldige kandidatenlijst inlevert. U maakt het bedrag over naar de rekening NL38BNGH0285060651 onder vermelding van: waarborgsom registratie GR2018 + de naam van uw politieke partij.

Wat levert u in bij uw registratieverzoek?

Bij uw registratieverzoek moet u de volgende documenten inleveren:

  • de statuten (vastgelegd in een akte van de notaris) waarin staat dat uw groepering een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid
  • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 112,50
  • een verklaring waarin staat wie de gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde persoon zijn om de kandidatenlijst in te leveren

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw M. Verbij of de heer L. Joosten van de  afdeling Verkiezingen van de gemeente Bernheze, telefoon 14 0412, e-mail gemeente@bernheze.org.