Stempas

Uiterlijk 7 maart 2018 krijgt iedereen die mag stemmen een stempas thuisgestuurd voor de gemeenteraadsverkiezing en/of het referendum.

Wie mogen er stemmen

Om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet u

  • 18 jaar of ouder zijn
  • op 5 februari 2018 (dag van de kandidaatstelling) in de gemeente wonen waarvoor de verkiezing is

Het is niet nodig dat u de Nederlandse nationaliteit hebt om te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Niet EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland zijn, mogen ook stemmen.

Stemmen bij een raadgevend referendum

Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum moet u wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn en mag u niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.