Procedure

Bernheze is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De procedure is inmiddels gestart. Wij leggen graag uit hoe deze procedure verloopt in onze gemeente.

Benoemingsprocedure

De stappen van de benoemingsprocedure zijn overal in het land vrijwel dezelfde. Het selectieproces vindt grotendeels achter gesloten deuren plaats. De nieuwe burgemeester wordt uiteindelijk bij koninklijk besluit benoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de procedure uiteengezet in de overzichtelijke infographic ‘In 14 stappen burgemeester’ (PDF, 424.6 kB).

Welke stappen zijn al gezet?

De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie (PDF, 73.3 kB) ingesteld. Deze commissie bereidt de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor. Meer informatie over de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie kunt u vinden in de Verordening Vertrouwenscommissie (PDF, 2.8 MB).

Ook inwoners van Bernheze zijn gevraagd om mee te denken over hun nieuwe burgemeester. Zij konden van 14 tot en met 24 april 2023 een vragenlijst invullen. De antwoorden hierop zijn gebruikt als inbreng voor het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester.

De profielschets (PDF, 2.1 MB) is op 24 mei 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Dat is in feite de vacaturetekst voor de nieuwe burgemeester.

De vacature

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de vacature voor de nieuwe burgemeester formeel opengesteld op woensdag 31 mei 2023.

Bekijk de vacature op de website van de Provincie Noord-Brabant.

Kandidaten kunnen tot woensdag 21 juni 2023 solliciteren.

De volgende stappen

Na de sollicitatiegesprekken draagt de gemeenteraad in het najaar de gewenste burgemeester voor. Uiteindelijk benoemt de koning officieel de burgemeester.

Meer informatie

Meer weten over de burgemeestersprocedure? Lees deze uitgebreide uitleg van het ministerie van BZK of neem contact op met de griffie via griffie@bernheze.org. Houd voor meer nieuws deze pagina en de andere gemeentelijke kanalen in de gaten.

Informatiepakket voor kandidaten

Hieronder vindt u een informatiepakket voor kandidaten voor de burgemeestersvacature in Bernheze.

De procedure

Bestuur en organisatie 

Regionale samenwerking

Openbare orde en veiligheid