Nieuwe burgemeester

De gemeenteraad heeft op 16 november 2023 Mark de Man aanbevolen als nieuwe burgemeester van Bernheze. Hieronder leggen wij graag uit hoe de procedure is verlopen en wat de laatste stappen zijn.

Benoemingsprocedure

De stappen van de benoemingsprocedure zijn overal in het land vrijwel dezelfde. Het selectieproces vindt grotendeels achter gesloten deuren plaats. De nieuwe burgemeester wordt uiteindelijk bij koninklijk besluit benoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de procedure uiteengezet in de overzichtelijke infographic ‘In 14 stappen burgemeester’ (PDF, 424.6 kB).

Welke stappen zijn al gezet?

De gemeenteraad heeft eerst een vertrouwenscommissie (PDF, 435.7 kB) ingesteld. Deze commissie bereidde de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor. Meer informatie over de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie kunt u vinden in de Verordening Vertrouwenscommissie (PDF, 2.8 MB).

Ook inwoners van Bernheze zijn gevraagd om mee te denken over hun nieuwe burgemeester. Zij konden van 14 tot en met 24 april 2023 een vragenlijst invullen. De antwoorden hierop zijn gebruikt als inbreng voor het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester.

De profielschets (PDF, 2.1 MB) is op 24 mei 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Dat is in feite de vacaturetekst voor de nieuwe burgemeester. Daarna heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de burgemeestersvacature formeel opengesteld. Kandidaten konden tot woensdag 21 juni 2023 solliciteren.

De commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie hebben de ingekomen sollicitatiebrieven beoordeeld. De vertrouwenscommissie heeft vervolgens een selectie van de kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Na de sollicitatiegesprekken heeft de gemeenteraad op 16 november 2023 besloten Mark de Man aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Bernheze.

De laatste stappen

De aanbeveling wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Na onderzoek draagt de minister de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester. De benoeming is pas definitief nadat het Koninklijk Besluit is getekend. Na benoeming beëdigt de commissaris van de Koning de burgemeester tijdens een feestelijke raadsvergadering. De beëdiging staat gepland op woensdag 24 januari 2024.

Meer informatie

Meer weten over de burgemeestersprocedure? Lees deze uitgebreide uitleg van het ministerie van BZK of neem contact op met de griffie via griffie@bernheze.org.

Informatiepakket voor kandidaten

Hieronder vindt u een informatiepakket voor kandidaten voor de burgemeestersvacature in Bernheze dat beschikbaar is gesteld ter voorbereiding op hun sollicitatie.

De procedure

Bestuur en organisatie

Regionale samenwerking

Openbare orde en veiligheid