Referendum 21 maart 2018

U kunt op 21 maart 2018 stemmen in een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel 'sleepwet' genoemd.

  • Stemmen in het buitenland

    Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij dit referendum stemmen via volmacht of per briefstem.

  • Wie mogen stemmen

    U mag stemmen als u ouder bent dan 18 jaar en de Nederlandse nationaliteit heeft.