Uitslag Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Door te stemmen heeft u mee besloten wie de komende 4 jaar over de plannen van de Provincie Noord Brabant en het Waterschap Aa en Maas beslissen.

Verkiezing Provinciale Staten 2023

Opkomstcijfers

Voorlopige uitslagen

Proces Verbalen model Na31-2 Centrale stemopneming 16-03-2023

Stembureau 1 

Stembureau 2. Cultureel Centrum De Pas

Stembureau 3. Zaal 't Tunneke

Stembureau 4. Sporthal 't Vijfeiken

Stembureau 5. Sportzaal Lindershof 1

Stembureau 6. Sportzaal Lindershof 2

Stembureau 7. Cultureel Centrum Nesterlé

Stembureau 8. Sporthal de Overbeek 1

Stembureau 9. Sporthal de Overbeek 2

Stembureau 10. Cultureel Centrum De Stuik

Stembureau 11. Cultureel Centrum De Wis

Stembureau 12. KBO Heeswijk

Stembureau 13. CC Bernrode Sporthal

Stembureau 14. Cultureel Centrum Servaes

Stembureau 15. Sporthal De Zaert

Hertelling

Op dinsdag 21 maart 2023 komt het gemeentelijk stembureau (GSB) bijeen om een hertelling uit te voeren voor stembureaus 3, 4 en 15. Het centraal stembureau heeft geconstateerd dat het gemeentelijk stembureau de toegelaten kiezers voor deze stembureaus niet opnieuw heeft vastgesteld. De hertelling vindt plaats in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De openbare zitting van het GSB start om 10.00 uur.

Verkiezing Waterschap Aa en Maas 2023

Opkomstcijfers

Voorlopige uitslagen

Proces Verbalen model Na31-2 Centrale stemopneming 16-03-2023

Stembureau 1

Stembureau 2. Cultureel Centrum De Pas

Stembureau 3. Zaal 't Tunneke

Stembureau 4. Sporthal 't Vijfeiken

Stembureau 5. Sportzaal Lindershof 1

Stembureau 6. Sportzaal Lindershof 2

Stembureau 7. Cultureel Centrum Nesterlé

Stembureau 8. Sporthal de Overbeek 1

Stembureau 9. Sporthal de Overbeek 2

Stembureau 10. Cultureel Centrum De Stuik

Stembureau 11. Cultureel Centrum De Wis

Stembureau 12. KBO Heeswijk

Stembureau 13. CC Bernrode Sporthal

Stembureau 14. Cultureel Centrum Servaes

Stembureau 15. Sporthal De Zaert

Melding van eventuele fouten aan het CSB

Iedereen die dat wil, kan bij het CSB een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en het GSB.
De melding dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de zitting van het CSB te zijn ontvangen. Het CSB houdt op 24 maart om 9.00 uur
zitting. Meldingen dienen daarom uiterlijk op 22 maart 9.00 uur door het CSB te zijn ontvangen.

U kunt uw melding indienen via onderstaand formulier:

Eerdere uitslagen