Briefstemmen

Kiezers van 70 jaar en ouder mogen hun stem per brief uitbrengen tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen 2021.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Tussen 10 februari en 3 maart ontvangen alle kiezers van 70+ hun stempluspas en de vragen van de gezondheidscheck. Tussen 26 februari en 11 maart ontvangen zij een tweede envelop. Hierin zitten de documenten, de zogenoemde briefstembescheiden, die kiezers van 70+ nodig hebben als zij hun stem per brief uit willen brengen:

  • een briefstembiljet
  • een envelop voor het briefstembiljet
  • een retourenvelop
  • een stapsgewijze uitleg over het stemmen per brief.

Bent u 70 jaar of ouder en heeft u op 11 maart nog geen tweede envelop ontvangen, dan kunt u de documenten op afspraak ophalen bij de gemeente.

Uw stem uitbrengen

  • U geeft de briefstem af op het gemeentehuis. Daar is een medewerker aanwezig die uw briefstem in ontvangst neemt en er een datumstempel en handtekening op zet. Het afgiftepunt is open op werkdagen van 10 tot en met 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur en op 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.
  • Of u stuurt de briefstem op naar het gemeentehuis, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

De briefstem moet uiterlijk woensdag 17 maart 2021 21.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Briefstemmen die daarna aankomen, tellen niet mee.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u een filmpje bekijken over het briefstemmen.

Let op: deze pagina wordt voortdurend aangepast aan de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.