Maatregelen in verband met corona

Tijdens de verkiezingen moeten we het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk maken. Een overzicht van de maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Iemand machtigen

Kunt u niet zelf stemmen, dan kunt u iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kunnen mensen van 70 jaar en ouder en mensen die tot een risicogroep behoren in een aantal stembureaus vervroegd stemmen. Wilt u weten wie tot de corona-risicogroepen behoren, kijk dan op de website van het RIVM.

Bent u 70 jaar of ouder?

Dan zijn er een paar belangrijke aanpassingen.

Let op: deze pagina wordt voortdurend aangepast aan de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.