In een andere gemeente stemmen

Stemt u in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

Kiezerspas aanvragen

U vraagt uw kiezerspas aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit kan op twee manieren: schriftelijk of persoonlijk.

Schriftelijk aanvragen

  • Vul het aanvraagformulier in en stuurt dit op naar de gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag.
  • Stuur uw stempas mee met de aanvraag.

Persoonlijk aanvragen

U kunt uw kiezerspas tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Doe dit voor 12.00 uur ’s middags. Neem het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • uw stempas

Let op: deze pagina wordt voortdurend aangepast aan de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.