Kiezers buiten Nederland

Stemmen bij de verkiezing van de Tweede Kamer als u in het buitenland woont

Op 17 maart 2021 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. U stemt met een briefstembewijs of een kiezerspas. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen.

Stemmen bij verkiezing Tweede Kamer

Woont u in het buitenland? En wilt u stemmen? Dan moet u zijn geregistreerd als kiezer buiten Nederland. U kunt zich tot en met 3 februari 2021 registreren als kiezer buiten Nederland.

Als u bent geregistreerd als kiezer, ontvangt u voor iedere verkiezing automatisch alle informatie en documenten die u nodig heeft om te kunnen stemmen.

Manieren om te stemmen

Alle kiezers in het buitenland stemmen standaard per brief. Dit heeft als nadeel dat dit per post gebeurt. In sommige landen wordt de post minder snel bezorgd. Of de bezorging is onzeker, bijvoorbeeld door corona. Dan kunt u ervoor kiezen te stemmen via een volmacht. Stemmen met een kiezerspas kan een uitkomst zijn als u in de grensstreek woont, of als u op de dag van de verkiezingen in Nederland bent. Bekijk daarom goed op welke manier u het best kunt stemmen.

U kunt op 3 manieren stemmen:

Stemmen per brief

U stemt standaard per brief. De gemeente stuurt u op 23 december 2020 per post uw briefstembewijs. Dit is het bewijs dat u mag stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezing. Bewaar uw briefstembewijs goed. U heeft het later nodig om uw stem te kunnen uitbrengen.

Ongeveer 4 weken voor de verkiezing stuurt de gemeente u het stembiljet. Dat gaat standaard per e-mail, maar kan ook per post als u dat bij uw registratie heeft aangegeven. Pas als u het briefstembewijs én het stembiljet heeft ontvangen, kunt u stemmen. U ontvangt bij het stembiljet uitleg over hoe u uw stem uitbrengt.

Uw stem moet uiterlijk op 17 maart 2021 om 15.00 uur lokale tijd zijn ontvangen bij het briefstembureau. U kunt uw stem ook opsturen naar of afgeven bij een Nederlandse ambassade. In dat geval moet uw stem uiterlijk op vrijdag 5 maart 2021 bij de ambassade binnen zijn.

Stemmen via een volmacht

Bij het stemmen via een volmacht laat u iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Dat heet machtigen (via een volmacht). Die persoon in Nederland moet zelf ook gaan stemmen. Als u bij de Tweede Kamerverkiezing iemand wilt machtigen om voor u te stemmen, dan moet u hiervoor een formulier invullen. Dit kan tot en met 3 februari 2021.

Stemmen met een kiezerspas

Een kiezerspas is een pas waarmee u bij een stembureau in Nederland stemt. Als u bij de Tweede Kamerverkiezing met een kiezerspas wilt stemmen, dan moet u hiervoor een formulier invullen. Dit kan tot en met 3 februari 2021. Uw kiezerspas wordt naar het adres gestuurd dat u heeft opgegeven. Met de kiezerspas kunt u overal in Nederland stemmen. Ook in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Bent u op 17 maart 2021 tijdens de verkiezing van de Tweede Kamer tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente, of op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@bernheze.org.

Let op: deze pagina wordt voortdurend aangepast aan de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.