Ondersteuningsverklaring

Met een ondersteuningsverklaring ondersteunt u als kiesgerechtigde de deelname van een politieke partij aan de verkiezingen. U moet daarvoor een formulier (PDF, 50.5 kB) invullen en inleveren in het gemeentehuis. U moet zich daarbij legitimeren.

Wilt u een ondersteuningsverklaring tekenen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, dan kunt u daarvoor tussen 4 januari 2021 en 1 februari 2021 een afspraak maken.

Afspraak maken

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist voor partijen die

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
  • bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben behaald;
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen?

  • personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd;
  • personen die op een lijst als kandidaat staan, onder voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd.

Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. U kunt een ondersteuningsverklaring niet intrekken.

Meer informatie over de ondersteuningsverklaring vindt u op de website van de Kiesraad.