Iemand anders voor u laten stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dat is een machtiging. De persoon die door u gemachtigd wordt, mag uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Ook mag deze persoon bij deze verkiezing niet meer dan 3 machtigingen aannemen. Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

U kunt iemand op 4 manieren machtigen:

Online

U kunt online een volmacht aanvragen via DigiD.

Onderhandse machtiging via de stempas

Dit kan alleen als u iemand in de gemeente Bernheze machtigt. U vult de achterkant van uw stempas in en u en de gemachtigde zetten beiden een handtekening. Let er op, dat u de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft. Dit mag eventueel ook een foto van uw identiteitsbewijs op een telefoon zijn.

Machtiging door een schriftelijke aanvraag voor een volmachtsbewijs

Vul daarvoor het aanvraagformulier voor stemmen bij volmacht (PDF, 175.6 kB) in. U moet dit formulier helemaal invullen en zowel u als de gemachtigde zetten de handtekening op het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet uiterlijk op vrijdag 12 maart om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Daarna kunt u alleen nog iemand machtigen met een onderhandse machtiging. De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs thuis gestuurd en heeft geen kopie nodig van uw identiteitsbewijs.

Machtiging door een elektronisch verzoek om bij volmacht te stemmen

Het gezamenlijk invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier kan lastig zijn als de volmachtnemer en volmachtnemer door coronamaatregelen geen fysiek contact kunnen hebben. Daarom kan er voor de komende verkiezing ook gebruik worden gemaakt van een in 2 delen gesplitst aanvraagformulier, waarbij de volmachtgever en de gemachtigde elk een eigen formulier invullen. Dat gaat als volgt in zijn werk:

  1. De volmachtgever vult het formulier verzoek tot het verlenen van een volmacht (PDF, 140.5 kB) in. 
  2. Degene die u wilt machtigen vult de verklaring (PDF, 134.5 kB) dat hij/zij ermee instemt om namens u als gemachtigde op te treden.
  3. De gemachtigde stuurt de ingevulde en ondertekende verklaring langs elektronische weg naar de volmachtgever.
  4. De volmachtgever stuurt zijn/haar aanvraag (die uit beide formulieren bestaat: het verzoek en de verklaring) via e-mail naar gemeente@bernheze.org.

Let op: deze pagina wordt voortdurend aangepast aan de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.