Telefoonstoring

Door een storing is ons telefoonnummer 14 0412 niet bereikbaar. U kunt ons bellen via 0412-45 88 88.

Wie mag stemmen op 23 mei 2019?

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie.
  • U woont op 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling, in Nederland.
  • U bent op de verkiezingsdag (23 mei 2019) 18 jaar of ouder.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.