Wie mag stemmen?

Provinciale statenverkiezing

Om te stemmen bij de provinciale statenverkiezing moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • de Nederlandse nationaliteit hebben
  • op 4 februari 2019 (dag van kandidaatstelling) in de provincie wonen waarvoor de verkiezing is

Waterschapsverkiezingen

Om te stemmen voor een waterschap moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • op 4 februari 2019 (dag van kandidaatstelling) in het waterschap wonen
  • de Nederlandse nationaliteit hebben, EU-burger zijn, of een geldige verblijfsvergunning hebben