Plan van aanpak extra woningen Bernheze

Op 18 februari 2016 besloot de gemeenteraad om extra vergunninghouders in onze gemeente te huisvesten. Op donderdag 19 mei presenteerde wethouder Peter van Boekel het plan van aanpak (, 0) hiervoor. Het college wil de komende vijf jaar 150 extra sociale woningen realiseren voor vergunninghouders en andere woningzoekenden. De gemeenteraad heeft het plan van aanpak (, 0) tijdens de gemeenteraadsvergadering op 2 juni 2016 besproken.

Tijdelijke en definitieve huisvesting voor alle woningzoekenden

Wethouder Peter van Boekel: “De nood is hoog. Voor vergunninghouders en voor andere mensen die door omstandigheden versneld op zoek zijn naar een woning. We gaan daarom twee dingen tegelijk doen.

We gaan zorgen dat er voldoende permanente woningen komen voor alle woningzoekenden.” Omdat het bouwen van permanente woningen tijd kost, gaan we tegelijk ook tijdelijke woningen realiseren. Dat kan al snel en betekent dat we mensen al op korte termijn kunnen helpen aan een dak boven hun hoofd. Vanuit deze tijdelijke woningen kunnen ze dan over een tijdje terecht in de permanente woningen.

Wat moet er gebeuren om tijdelijke woningen te realiseren?

  1. De gemeente is aan het onderzoeken of er bestaande panden zijn, die geschikt zijn om te verbouwen tot tijdelijke woonruimte.
  2. Ook bekijken we of er grond van de gemeente of particulieren geschikt is om tijdelijke huisvesting te realiseren.
  3. De gemeente heeft in het verleden grond gekocht om (in de toekomst) woningen op te bouwen. Als uit het onderzoek bij punt 1 en 2 niet voldoende mogelijkheden komen, gaan we kijken of deze grond geschikt is voor tijdelijke huisvesting.

Wat moet er gebeuren om permanente woningen te realiseren?

Het college vindt dat het belangrijk dat, daar waar de nieuwe huurwoningen worden gebouwd, dit maximaal 30% van de totale wijk is. De bedoeling is om gezinswoningen te bouwen met een flexibele indeling, waardoor ze geschikt zijn voor gezinnen en voor alleenstaanden. Het kan zijn dat in een woning meerdere (maximaal vier)  alleenstaande mensen komen te wonen.

  1. In Bernheze worden al op verschillende plekken nieuwe huizen gebouwd. De gemeente gaat hier ook (extra) sociale huurwoningen bouwen. Hierover zijn we in gesprek met onder andere woningcorporaties en projectontwikkelaars.
  2. Als er niet extra gebouwd kan worden op de plekken waar nu al gebouwd wordt, dan kijken we of we woningen kunnen bouwen op grond die de gemeente in het verleden heeft gekocht voor woningbouw.
  3. Als de mogelijkheden bij punt 1 en 2 onvoldoende zijn, gaan we op zoek naar grond van derden die geschikt is voor het bouwen van sociale huurwoningen. We verwachten niet dat dit nodig is. In het plan van aanpak (, 0) concludeert het college dat binnen de bestaande woningbouwlocaties en op grond van de gemeente voldoende ruimte is.

Financiën

Omdat we op dit moment nog volop aan het onderzoeken zijn waar we woningen willen bouwen en wat voor woningen precies, is het moeilijk om in te schatten wat de totale kosten zullen zijn. Voorlopig gaan we uit van totale kosten van ongeveer € 1.850.000,-. Het college vraagt aan de raad een voorlopig werkbudget van € 350.000,- om al aan de slag te kunnen gaan. Dit werkbudget is een voorschot dat onder andere gebruikt wordt voor huisvesting, integratie en communicatie.

Inburgeren

Voor mensen die in Nederland komen wonen geldt al dat zij allerlei inburgeringsactiviteiten moeten ondernemen. Het college wil hier echter nog meer aandacht aan geven. Zodat vergunninghouders nog beter deel worden van onze samenleving. Samen met Vluchtelingenwerk, Ons Welzijn en andere maatschappelijke partners maken we afspraken over taallessen, het leren van onze waarden en normen, het uitwisselen van culturele aspecten, het deelnemen aan onze lokale maatschappij en het vergroten van kansen om aan het werk te komen. En natuurlijk is ook de betrokkenheid van inwoners van onze gemeente nodig en welkom! We krijgen al van veel kanten hulp aangeboden en gaan graag met iedereen die zich betrokken voelt in gesprek om te kijken wat we met elkaar kunnen doen.

In gesprek met inwoners en ondernemers van Bernheze

De gemeente zoekt plekken voor extra tijdelijke woningen voor alle woningzoekenden. Wij hebben criteria bepaald en locaties (, 0)gevonden.

We willen ook graag weten wat inwoners en ondernemers van onze gemeente hiervan vinden. Misschien heeft u zelf ideeën waar of op welke manier extra woningen gerealiseerd kunnen worden. Of wilt u nieuwe inwoners helpen met het wegwijs maken in onze gemeente en samenleving.

Per locatie en situatie willen we met de betrokken bewoners en ondernemers in gesprek. Hierover volgt de komende weken meer informatie. Na deze gesprekken zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de meest geschikte locaties.
U kunt uw ideeën natuurlijk ook al aan ons doorgeven via vluchtelingen@bernheze.org of telefonisch via  14 0412. Hier kunt u ook terecht voor vragen over dit onderwerp.

Uitgangspunten communicatie (, 0)