Snoeihout binnen de bebouwde kom

U kunt snoeihout wegbrengen naar een van de groendepots.