Snoeihout buiten de bebouwde kom

De gemeente zamelt 2x per jaar snoeihout van landschappelijke of erfbeplanting buiten de bebouwde kom in.

Kwaliteitseisen

Het snoeihout moet aan kwaliteitseisen voldoen, omdat het wordt verwerkt in een bio-massa-energiecentrale.

  • Het mag uitsluitend schoon snoeihout zijn, zonder blad. Heel weinig, droog blad aan de takken is geen probleem. Coniferen, bladhoudende takken, boomstronken of timmerhout  nemen we niet mee.
  • Aan het hout mag geen zand/grond zitten. Daarom kunt u het hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.

Hou daarnaast rekening met het volgende

  • Het hout moet afkomstig zijn van percelen die buiten de bebouwde kom van Bernheze liggen.
  • Het hout mag maximaal 6 meter vanaf een verharding (openbaar terrein) op een hoop liggen, anders kan het niet geladen worden.
  • Het hout moet op het eigen perceel liggen.
  • De houthoop moet goed bereikbaar zijn, zodat het hout met een kraan op een vrachtauto kan worden opgeladen. Let er op dat het hout niet tegen bomen aan ligt.
  • De houthoop moet minimaal 3 m3 groot zijn.
  • U mag geen snoeihout van boomkwekerijen, fruittelers e.d. aanbieden, omdat dat bedrijfsafval is.

Prijs

Gratis