Snoeihout buiten de bebouwde kom

De gemeente zamelt 2x per jaar snoeihout van landschappelijke of erfbeplanting buiten de bebouwde kom in.

De eerstvolgende ophaalweek is vanaf 3 december 2018. Aanmelden kan vanaf 14 tot 26 november 2018.

Voorwaarden

Het snoeihout moet aan kwaliteitseisen voldoen, omdat het wordt verwerkt in een bio-massa-energiecentrale.

  • U mag geen snoeihout van boomkwekerijen, fruittelers e.d. aanbieden, omdat dat bedrijfsafval is.
  • Het hout moet afkomstig zijn van percelen die buiten de bebouwde kom van Bernheze liggen.
  • Het mag uitsluitend schoon snoeihout zijn, zonder blad. Heel weinig, droog blad aan de takken is geen probleem. Coniferen, bladhoudende takken, boomstronken of timmerhout wordt niet geaccepteerd.
  • Aan het hout mag geen zand/grond zitten. Daarom kunt u het hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.
  • Het hout mag maximaal 6 meter vanaf een verharding (openbaar terrein) op een hoop liggen, anders kan het niet geladen worden.
  • Het hout moet op het eigen perceel liggen, niet op openbaar terrein.
  • De houthoop moet goed bereikbaar zijn, zodat het hout met een kraan op een vrachtauto kan worden opgeladen. Let er op dat het hout niet tegen bomen aan ligt.
  • De aan te bieden hoop dient minimaal 3 m3 groot te zijn.

Prijs

Gratis