Snoeihout buiten de bebouwde kom

De gemeente zamelt 2x per jaar snoeihout van landschappelijke of erfbeplanting buiten de bebouwde kom in.

De eerstvolgende ophaalweken zijn vanaf 2 december 2019. Aanmelden kan tot 25 november 2019.

Snoeihout buiten de bebouwde kom aanmelden

Kwaliteitseisen

Het snoeihout moet aan kwaliteitseisen voldoen, omdat het wordt verwerkt in een bio-massa-energiecentrale.

  • Het mag uitsluitend schoon snoeihout zijn, zonder blad. Heel weinig, droog blad aan de takken is geen probleem. Coniferen, bladhoudende takken, boomstronken of timmerhout  nemen we niet mee.
  • Aan het hout mag geen zand/grond zitten. Daarom kunt u het hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.

Hou daarnaast rekening met het volgende

  • Het hout moet afkomstig zijn van percelen die buiten de bebouwde kom van Bernheze liggen.
  • Het hout mag maximaal 6 meter vanaf een verharding (openbaar terrein) op een hoop liggen, anders kan het niet geladen worden.
  • Het hout moet op het eigen perceel liggen.
  • De houthoop moet goed bereikbaar zijn, zodat het hout met een kraan op een vrachtauto kan worden opgeladen. Let er op dat het hout niet tegen bomen aan ligt.
  • De houthoop moet minimaal 3 m3 groot zijn.
  • U mag geen snoeihout van boomkwekerijen, fruittelers e.d. aanbieden, omdat dat bedrijfsafval is.

Prijs

Gratis