Snoeihout buiten de bebouwde kom

De gemeente zamelt 2x per jaar snoeihout van landschappelijke of erfbeplanting buiten de bebouwde kom in.

De eerstvolgende ophaalweek is vanaf 12 maart 2018. Aanmelden kan vanaf 21 februari tot 5 maart 2018.

Voorwaarden

Het snoeihout moet aan kwaliteitseisen voldoen, omdat het wordt verwerkt in een bio-massa-energiecentrale.

  • U mag geen snoeihout van boomkwekerijen, fruittelers e.d. aanbieden, omdat dat bedrijfsafval is.
  • Het hout moet afkomstig zijn van percelen die buiten de bebouwde kom van Bernheze liggen.
  • Het mag uitsluitend schoon snoeihout zijn, zonder blad. Heel weinig, droog blad aan de takken is geen probleem. Coniferen, bladhoudende takken, boomstronken of timmerhout wordt niet geaccepteerd.
  • Aan het hout mag geen zand/grond zitten. Daarom kunt u het hout het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.
  • Het hout mag maximaal 6 meter vanaf een verharding (openbaar terrein) op een hoop liggen, anders kan het niet geladen worden.
  • Het hout moet op het eigen perceel liggen, niet op openbaar terrein.
  • De houthoop moet goed bereikbaar zijn, zodat het hout met een kraan op een vrachtauto kan worden opgeladen. Let er op dat het hout niet tegen bomen aan ligt.
  • De aan te bieden hoop dient minimaal 3 m3 groot te zijn.

Prijs

Gratis