Coronavirus

De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio bij de aanpak van het coronavirus. De situatie en de afgekondigde maatregelen veranderen steeds. Lees de laatste updates over het coronavirus.

Afwijken van bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan is het verstandig om vooraf bij de gemeente een principeverzoek in te dienen. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen.

Afspraak maken

Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken en een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Blijkt uit het  principeverzoek dat uw plan niet helemaal past binnen het bestemmingsplan of dat het niet voldoet aan de welstandseisen? Dan kunt u uw plan nog aanpassen en daarna een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. In bepaalde gevallen is een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan nodig.

Aanvragen

U dient een principeverzoek in bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt hiervoor een brief of een mail sturen naar gemeente@bernheze.org. Daar staat in:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/ of e-mailadres zodat wij contact met u op kunnen nemen
  • dat u een principeverzoek in wilt dienen
  • waarvoor u een principeverzoek indient: omschrijving bouwplan en/ of activiteiten
  • de locatie waar u wilt gaan bouwen: situatieschets/ plattegrond
  • overige informatie voor zover van toepassing, bijvoorbeeld: tijdsduur/frequentie van activiteit(en), aantal bezoekers/klanten (groepsgrootte), frequentie en tijden van leveringen, beschikbare parkeerplaatsen, benodigde inrichting/ apparaten.

Prijs

Het indienen van een principeverzoek kost € 500,-.

Bezwaar

Een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar tegen mogelijk.

Voorwaarden woningbouw

Particuliere vrije kavels en/of vrijstaande woningen zijn gemaximeerd op 1 per initiatief, met uitzondering van seniorenwoningen.