Kantje / Klein Kantje te Nistelrode

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan Kantje / Klein Kantje te Nistelrode
Kenmerk:NL.IMRO.1721.BPKantjeenKleinkan
Datum:24 mei 2018
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl