De Hoef 2, fase 3B

Overzicht van eigenschappen van bestemmingsplan De Hoef 2, fase 3B
Kenmerk:NL.IMRO.1721.BPdehoef2fase3B
Datum:26 mei 2016
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Plandocumenten

Regels

Toelichting

Vaststellingsbesluit

Bijlagen

Bekijk alle plandocumenten op www.ruimtelijkeplannen.nl