Telefoonstoring 09-07-2019

Er is een storing met ons telefoonnummer 14 0412. Als u ons wilt bellen, gebruik dan het telefoonnummer 0412 - 45 88 88. Deze melding verdwijnt als de storing is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Duurzaam bouwen

Een mooi huis met een lage energierekening

Met duurzaam bouwen kunt u uw maandelijkse energielasten beperken. Maar dat niet alleen. Duurzame woningen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan reguliere woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu dan een traditionele woning. En wie nu al energieneutraal bouwt, loopt vooruit op verplichtingen die in de toekomst gaan gelden. Tot slot zorgt een duurzame manier van bouwen ervoor dat de woning zijn waarde langer behoudt.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen betekent dat woningen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu, voor nu én voor volgende generaties. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners;
  • een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
  • een ontwerp van de woning zodat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast blijft.

Wat kunt u zelf doen aan duurzaam bouwen?

In een bestaande woning kunt u allerlei maatregelen treffen om energie te besparen of om zelf uw energie duurzaam op te wekken. U kunt bij de gemeente Bernheze gebruik maken van een duurzaamheidslening.

Daarnaast kunt u meer informatie over maatregelen en subsidies vinden op www.meermetminder.nl

Als u zelf een nieuwe woning gaat (laten) bouwen en u overweegt om duurzaam te bouwen, kunt u gebruik maken van onderstaande tips, websites en instrumenten.

Organiseer een team van duurzame adviseurs

Duurzaam bouwen is veel meer dan alleen de goede materialen of apparaten kiezen. Het is dus van belang om een team van ontwerpers en uitvoerders te selecteren die duurzaamheid als specialisme hebben. Zij maken of breken het resultaat. Vergaande energiezuinigheid van een woning vraagt een andere aanpak dan het 'stapelen' of 'toevoegen' van energiebesparende maatregelen en duurzame energie in een project. Het gaat juist om een integrale aanpak en een benadering vanuit concepten, die al begint bij de eerste ideeën rond een project.

De gemeente Bernheze vindt duurzaamheid belangrijk en geeft graag het goede voorbeeld:

  • duurzame energie
  • zonnepanelen op het gemeentehuis
  • energiebesparing in gemeentelijke gebouwen
  • gebruik maken van elektrische auto’s en scooters
  • uitbreiding laadpalen elektrisch rijden
  • fietsoplaadpalen verspreid door de gehele gemeente

Milieuprestatieberekening

U moet bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning ook een zogenaamde milieuprestatieberekening aanleveren als de woning een gebruiksoppervlak heeft groter dan 100m2. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl). Volgens het Bouwbesluit kunt u zelf kiezen voor een berekeningsmethodiek. De gemeente stelt het erg op prijs als u ervoor kiest om GPR gebouw als methode te gebruiken. Het computerprogramma GPR gebouw is een instrument dat u en uw bouwteam helpt om inzicht te krijgen in hoe duurzaam keuzes in het ontwerp zijn.  De gemeente stelt dit gratis beschikbaar via www.gprgebouw.nl. Uw architect kan een toegangscode aanvragen door te mailen naar bouwenenwonen@bernheze.org (geef de voor- en achternaam en het mailadres aan waarvoor de toegangscode moet worden aangemaakt).

Gemeentelijk beleid

De gemeente Bernheze vindt het belangrijk dat haar inwoners duurzaam bouwen. In 2013 heeft de gemeente daarom samen met andere gemeenten van Omgevingsdienst Brabant Noord en bijna 40 regionale marktpartijen het regionaal convenant duurzaam bouwen afgesloten. Met het instrument GPR gebouw krijgt u inzicht in hoe duurzaam een woning is. Met deze overeenkomst willen de deelnemende partijen duurzaam bouwen in de regio stimuleren en een hogere kwaliteit van de gebouwde omgeving krijgen.
De gemeente Bernheze wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die binnen de grenzen van de gemeente wordt gebruikt, duurzaam wordt opgewekt. Duurzaam opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen of door gebruik te maken van energie uit de bodem.