Duurzaam bouwen

Een mooi huis met een lage energierekening

Met duurzaam bouwen kunt u uw maandelijkse energielasten beperken. Maar dat niet alleen. Duurzame woningen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan reguliere woningen. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen en is daarmee beter voor het milieu dan een traditionele woning. En wie nu al energieneutraal bouwt, loopt vooruit op verplichtingen die in de toekomst gaan gelden. Tot slot zorgt een duurzame manier van bouwen ervoor dat de woning zijn waarde langer behoudt.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen betekent dat woningen ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu, voor nu én voor volgende generaties. Het gaat niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om:

 • gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners;
 • een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
 • een ontwerp van de woning zodat deze in de toekomst bruikbaar en waardevast blijft.

Wat kunt u zelf doen aan duurzaam bouwen?

In een bestaande woning kunt u allerlei maatregelen treffen om energie te besparen of om zelf uw energie duurzaam op te wekken. U kunt bij de gemeente Bernheze gebruik maken van een duurzaamheidslening. Bij het Energiebespaarfonds van de Rijksoverheid kunt u een energiebespaarlening aanvragen.

Energieloket Brabant Woont Slim

Bernheze werkt samen met het energieloket Brabant Woont Slim, waar particuliere woningeigenaren terecht kunnen met al hun vragen over duurzaam verbouwen en wonen. Het loket helpt mensen die hun huis willen verduurzamen verder, van informatie-inwinning tot realisatie.

Waar kan het energieloket mee helpen?

 • Advies over de juiste maatregelen
 • U kunt er alles vinden over subsidies en financieringen
 • U wordt gekoppeld aan een gespecialiseerde adviseur
 • U krijgt maatwerkadvies specifiek gericht op uw woning en woonwensen
 • Door maatregelen te nemen bespaart u op de maandelijkse lasten

Waarom maatwerkadvies?

Iedere woning is anders, en iedereen heeft weer andere woonwensen. Daarom is het van belang dat u goed advies krijgt voordat u gaat verbouwen. Brabant Woont Slim kan u daarbij helpen.

Wat is Brabant Woont Slim

Brabant Woont Slim is een energieloket ontstaan uit het initiatief van gemeenten om een gezamenlijk informatie en voorzieningenpunt te hebben op het gebied van duurzaam verbouwen. Op deze manier kunnen particuliere woningbezitters allemaal op één plek terecht voor het verduurzamen van hun woning.

Meer weten over Brabant Woont Slim en wat uw gemeente doet? Kijk dan op www.brabantwoontslim.nl/bernheze.

Als u zelf een nieuwe woning gaat (laten) bouwen en u overweegt om duurzaam te bouwen, kunt u gebruik maken van onderstaande tips, websites en instrumenten.

Organiseer een team van duurzame adviseurs

Duurzaam bouwen is veel meer dan alleen de goede materialen of apparaten kiezen. Het is dus van belang om een team van ontwerpers en uitvoerders te selecteren die duurzaamheid als specialisme hebben. Zij maken of breken het resultaat. Vergaande energiezuinigheid van een woning vraagt een andere aanpak dan het 'stapelen' of 'toevoegen' van energiebesparende maatregelen en duurzame energie in een project. Het gaat juist om een integrale aanpak en een benadering vanuit concepten, die al begint bij de eerste ideeën rond een project.

De gemeente Bernheze vindt duurzaamheid belangrijk en geeft graag het goede voorbeeld:

 • duurzame energie
 • zonnepanelen op het gemeentehuis
 • energiebesparing in gemeentelijke gebouwen
 • gebruik maken van elektrische auto’s en scooters
 • uitbreiding laadpalen elektrisch rijden
 • fietsoplaadpalen verspreid door de gehele gemeente

Milieuprestatieberekening

U moet bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning ook een zogenaamde milieuprestatieberekening aanleveren als de woning een gebruiksoppervlak heeft groter dan 100m2. Volgens het Bouwbesluit kunt u zelf kiezen voor een berekeningsmethodiek. De gemeente stelt het erg op prijs als u ervoor kiest om GPR gebouw als methode te gebruiken. Het computerprogramma GPR gebouw is een instrument dat u en uw bouwteam helpt om inzicht te krijgen in hoe duurzaam keuzes in het ontwerp zijn.  De gemeente stelt dit gratis beschikbaar via www.gprgebouw.nl. Uw architect kan een toegangscode aanvragen door te mailen naar bouwenenwonen@bernheze.org (geef de voor- en achternaam en het mailadres aan waarvoor de toegangscode moet worden aangemaakt).

Gemeentelijk beleid

De gemeente Bernheze vindt het belangrijk dat haar inwoners duurzaam bouwen. In 2013 heeft de gemeente daarom samen met andere gemeenten van Omgevingsdienst Brabant Noord en bijna 40 regionale marktpartijen het regionaal convenant duurzaam bouwen afgesloten. Met het instrument GPR gebouw krijgt u inzicht in hoe duurzaam een woning is. Met deze overeenkomst willen de deelnemende partijen duurzaam bouwen in de regio stimuleren en een hogere kwaliteit van de gebouwde omgeving krijgen.
De gemeente Bernheze wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die binnen de grenzen van de gemeente wordt gebruikt, duurzaam wordt opgewekt. Duurzaam opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen of door gebruik te maken van energie uit de bodem.