Duurzaamheidslening

Met de duurzaamheidslening kunt u goedkoop geld lenen om energiebesparende maatregelen te treffen in uw huis. Als u energiebesparende maatregelen wilt treffen is het daarom voordelig om deze te betalen met het geld van de lening. Dankzij de energiebesparende maatregelen betaalt u meteen minder energiekosten. Dit voordeel is in veel gevallen groter dan de last van de duurzaamheidslening. Als de lening is afgelost (na 10 of 15 jaar) profiteert u helemaal van uw lagere energienota. U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- lenen.

Revolving fonds

Het geld voor de duurzaamheidslening komt uit een revolving fonds. Dat betekent dat de rente en aflossingen erin worden teruggestort, waarna we weer leningen kunnen verstrekken. Het fonds is nu leeg. Als het budget toereikend is, kunnen we weer leningen verstrekken. We hanteren een wachtlijst. Heeft u interesse, neem dan contact op met het team Vergunningen en Grondzaken van de gemeente, telefoon 0412-45 88 88.

Om in aanmerking te komen voor de lening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen

 •     U bent eigenaar-bewoner van een bestaande woning in Bernheze (dus geen nieuwbouw).
 •     De aanvraag moet minimaal zes weken voor de start van de realisering van de maatregel worden ingediend.
 •     De maatregelen worden door een aannemer of installateur uitgevoerd.
 •     De maatregelen moeten tot energiebesparing leiden.
 •     Een positieve financiële toetsing door stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

U kunt de lening gebruiken voor onder andere: zonnepanelen, zonneboiler, kleinschalige wind-turbine, gevel-, dak-, raam- en vloerisolatie, verwarmingsinstallatie of warmtepomp. In de Verordening Duurzaamheidslening vindt u een complete lijst.

Aanvragen

 • Voor het aanvragen van een duurzaamheidslening vult u het aanvraagformulier (PDF, 47.7 kB) in.
 • Controleer of er vergunningen nodig zijn en vraag deze aan.
 • Vraag offertes op bij de bedrijven die de maatregelen gaan aanbrengen.
 • U ontvangt van de gemeente een voorlopige toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van SVn of een afwijzingsbrief.
 • Vul het aanvraagformulier van SVn in en stuur het op aan SVn.
 • Bij positieve toetsing ontvangt u een offerte voor een lening; bij negatieve toetsing krijgt u van de gemeente alsnog een afwijzingsbrief.
 • Na afsluiten van de lening kunt u de bedrijven opdracht geven om de maatregelen uit te voeren.

Verbeteruwhuis.nl

Om te weten te komen welke maatregelen u kunt toepassen om zoveel mogelijk geld én energie te besparen kunt u gebruik maken van www.verbeteruwhuis.nl. U krijgt daar een inschatting van de investeringskosten van energiebesparende maatregelen zoals het verbeteren van de woningisolatie en het toepassen van zonne-energie. De website geeft ook weer hoeveel u bespaart op de energiekosten. Naast de maatregelen, ziet u ook welk energielabel uw woning in de huidige situatie heeft en wat het label indicatief wordt na het treffen van de maatregelen. De website www.verbeteruwhuis.nl geeft alleen een inschatting. Bekijk of de uitgangspunten voor u van toepassing zijn.

Duurzaamheidslening voor bedrijven en stichtingen

Heeft u een bedrijf, stichting et cetera en wilt u duurzame maatregelen nemen? Dan kunt u terecht bij het Duurzaamheidsfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten. Het Duurzaamheidsfonds financiert projecten, producten en diensten die bijdragen aan een duurzaam Nederland.