Uitleg CTB rekentool

De CTB rekentool is een Excel formulier waarin u de gemaakte loonkosten of de vrijwilligersbijdrage kunt invullen. Dit formulier bevat cellen met rekenformules. Het is belangrijk dat u deze niet wijzigt.
Hoe u de rekentool het beste in kunt vullen leggen wij hieronder kort uit. Door het geven van deze uitleg proberen wij de administratieve last voor iedereen zo klein mogelijk te houden.

Uitleg

Bij gemiddelde bruto loonkosten per uur vult u het gemiddelde bruto-uurtarief in, gebaseerd op de (gemiddelde) functieschaal van medewerker(s) die de controle van de CTB uitvoeren.

Salarisstroken

Om de aangevraagde vergoeding te verantwoorden voegt u als bijlage de salarisstroken van de betreffende werknemer(s) toe voor de periode waarop de CTB betrekking heeft (22-9-2021 tot en met 31-12-2021). De NAW- gegevens van uw medewerker(s) mogen geanonimiseerd worden in het kader van de AVG. Op de salarisstroken staat het volgende vermeld: het uurloon, de gegevens van uw onderneming en de laatste drie cijfers van het rekeningnummer waar het geld naar toe gestort is. Het totaal van de salarisstroken moet gelijk zijn aan minimaal het bedrag van de aangevraagde vergoeding. Het is niet nodig dat op de salarisstrook is vermeld dat CTB is gecontroleerd.

Werkgeverslasten

Werkgeverslasten waaronder het vakantiegeld, pensioen en andere kosten worden in de rekentool automatisch berekend met de factor 1,5 onder Werkgeverslasten. Deze factor is een vast gegeven. U hoeft hier zelf niets in te vullen.

Rekenvoorbeeld

Door uw medewerker(s) is 6 uur per week CTB gecontroleerd tegen een (gemiddeld) uurtarief van € 15,- bruto per uur. Op basis van de rekentool zijn de loonkosten dan € 135,- per week (6 x 15 x factor 1,5).
U kunt voor maximaal 14,5 weken een vergoeding aanvragen (dit is het aantal weken in de periode van 22 september tot en met 31 december). Als u voor de gehele periode (14,5 weken) medewerker(s) hebt laten controleren dan ziet de rekensom voor de aangevraagde vergoeding er als volgt uit:

(6 uur x € 15,- x factor 1,5 werkgeverslasten) x 14,5 week = € 1.957,50

Rekentool o.b.v. voorbeeld

Voor een vrijwilligersbijdrage geldt een vergoeding van € 5,- per uur. Dit is vastgesteld door de belastingdienst. Een vrijwilligersvergoeding is een onbelaste vergoeding. Omdat het een onbelaste vergoeding betreft is in de rekentool geen correctiefactor voor werkgeverslasten opgenomen.

Bij compensatie Externe inhuur vult u het uurtarief exclusief btw in van de ingeleende werknemer en voegt u de factuur toe van het aantal afgenomen uren voor de CTB controle. Hiervoor hebben wij geen salarisstroken nodig. De hoogte van de factuur moet minimaal gelijk zijn aan de gevraagde compensatie. Dus werkt u met payroll, dan dient u uitsluitend een factuur in.

Materiele kosten

Heeft u bijvoorbeeld een Ipad aangeschaft of een ander middel om de CTB controle uit te voeren?
Toon dit aan met de factuur en een foto van het goed/apparaat/bouwwerk dat u heeft aangeschaft. Let op, als u dit heeft aangeschaft buiten de periode van de regeling dan kunnen de kosten niet vergoed worden.