Herdenkingsbomen Bernheze

In de afgelopen maanden zijn 5 herdenkingsbomen in de kernen van Bernheze geplant. Ze zijn een blijvende herinnering aan de ingrijpende coronaperiode. Veel mensen hebben niet of nauwelijks afscheid kunnen nemen van hun dierbaren, zijn hun baan verloren of hebben op een andere manier te maken gehad met het coronavirus. Deze bomen zijn bedoeld als een plaats van bezinning en rust, maar ook als symbool voor de toekomst.

Verhaal uit de kern

Bij de bomen staat een plaquette met een gedicht van Mathieu Bosch van de Bernhezer Kunstkring en een QR-code. De QR-code leidt naar een mooi verhaal uit de kern. In een reeks verhalen vertellen inwoners op welke manieren zij in tijden van corona aandacht geven aan anderen.

U vindt ze op de volgende plaatsen:

Gedicht Mathieu Bosch

Jouw boom

De gedachte dat deze boom weet
wie ik ben, uit zovelen, juist deze,
jouw man, mijn vrouw, die ene.

Het idee dat deze boom voor altijd
om mij zou geven, wachten, weten
van ons tijdloos samenzijn.

Een verhaal dat hier groeit en bloeit,
en schaduw geeft aan onze zorgen,
want als de ander, zo blijft de een.

Het gevoel van troost ligt op dit pad,
het stelpt en helpt. Tot de tijd. Want
zo het leven gaat en komt, er is niets
dat ik méér heb liefgehad.